บริษัท สหกิจยนต์(1986) จำกัด เป็นบริษัท ในกลุ่ม บริษัท วิกิจศิลป จำกัด มีความมุ่งมั่นนำระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2015 มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ระบบการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้การผลิตตัวถังรถชนิดต่าง ๆ  มีความปลอดภัยตามที่ กฎหมายกำหนด  และให้เกิดความเชื่อมั่นกับลูกค้า บริษัท ได้กำหนด วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ ไว้ดังนี้Company Vision

ความปลอดภัยของคุณ คือมาตรฐานของเรา 

... [อ่านต่อ]


นโยบาย คุณภาพ

บริษัทจะออกแบบ และผลิต ตัวถังรถชนิดต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด  สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พัฒนาและปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องVKS Clip

...
0 ครั้ง
Loading...

Tilt Testing

อู่วิกิจศิลป

ได้มีการนำรถเข้าทดสอบการทรงตัว บนพื้นที่ลาดเอียง 

Testimonial

คุณสมชาย ขอนดอน
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
"การบริการก็ดี ตั้งแต่แรกเลย จริงๆ เริ่มแรกก็คือ ตั้งแต่ติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์เลยดีกว่า ว่าเราจะเลือกใช้บริการอู่ต่อรถที่ไหน คือเริ่มต้นจริงๆ มี 3 บริษัท ซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่ๆ แต่ที่เลือกบริษัทนี้ ก็เพราะว่าติดต่อไปปุ๊บ
...[อ่านต่อ]
Tel : 032-211359 , 032-211726, 089-9191468
Fax : 032-341404
Email : vikitsilp@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Track Your Stats
© Copyright 2000 www.vikitsilp.com All Rights Reserved บริษัท วิกิจศิลป จำกัด
บริษัท วี.เค.เอส ลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด
บริษัท สบาย มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อู่วิกิจศิลป์ เลขที่ 5 หมู่ 3 หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110